Home

Welkom op de website van 468 Educatie
Innovatie in leren en ontwikkelen

468 Educatie vindt zijn oorsprong in het 468 Chess. Onderwijsvernieuwer en schaakspel ontwikkelaar Jozias Hillenkamp heeft in Martin Elderson (neurowetenschapper) een partner gevonden om binnen het onderwijs aan vernieuwingen te werken die het kind bewust maakt van het eigen (en soms unieke) leerproces. Dan wordt leren immers (nog) leuker en (nog) zinvoller.
Martin en Jozias trekken samen op binnen 468 Educatie en hopen een steentje bij te kunnen dragen aan het onderwijs van de toekomst.

–    Elk kind is gebaat bij de natuurlijke motivatie om verder te komen, ervaringen op te doen, nieuwe stappen te zetten. Ruimte voor eigen inbreng en het zelf vinden van oplossingen, dat is een van de pijlers van 468 Educatie.
–    Het schaakspel biedt vele mogelijkheden voor de ontwikkeling van kinderen. We laten u kennis maken met een nieuwe kijk op de inspirerende wereld van schaakstukken, bekeken vanuit het nieuwsgierige jonge kind.

Naast het ontwikkelen van nieuwe inzichten en middelen voor het onderwijs en het jeugdschaak wordt ook gewerkt aan trainingen voor volwassenen. Over 468 informeert u verder over de achtergronden van de methode.