Nieuws

In 2018 start het vervolg van de pilot op de CBS Mandebrink in Appescha.

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerkingen van testmethodes voor de groepen 5 en 6 en verfijningen voor de groepen  3 en 4 op basis van de ervaringen in het schooljaar 2016-2017.
Ook digitale ondersteuning zal worden ingezet.

Een aantal keren is het project in het nieuws geweest:

Via SNN, het Samenwerkingsverband Noord Nederland dat een subsidie van de Europese Unie heeft verleend aan het project:
http://www.snn.eu/actueel/ontdek-zelf-wat-europees-geld-mogelijk-maakt/

https://www.europaomdehoek.nl/projecten/schaakstukken-brengen-beweging-in-het-onderwijs

Artikel in regionale krant “de woudklank”
http://www.dewoudklank.nl/nieuws/77082/schaakstukken-brengen-leren-tot-leven/