Nieuws

De pilot “Schaakstukken brengen beweging in het onderwijs” krijgt een vervolg op CBS de Mandebrink in Appelscha.
Momenteel wordt nog gewerkt aan de uitwerkingen van testmethodes voor de groepen 5 en 6 en verfijningen voor de groepen  3 en 4 op basis van de ervaringen in het schooljaar 2016-2017.
Ook digitale ondersteuning wordt ingezet.

Een aantal keren is het project in het nieuws geweest:
Via SNN, het Samenwerkingsverband Noord Nederland dat een subsidie van de Europese Unie heeft verleend aan het project:
http://www.snn.eu/actueel/ontdek-zelf-wat-europees-geld-mogelijk-maakt/

https://www.europaomdehoek.nl/projecten/schaakstukken-brengen-beweging-in-het-onderwijs

Artikel in regionale krant “de woudklank”
http://www.dewoudklank.nl/nieuws/77082/schaakstukken-brengen-leren-tot-leven/