Projecten

Project “468 Schaakmethode ter ondersteuning van reken- en taalonderwijs”
In Appelscha op basisschool de Mandebrink loopt sinds oktober 2016 een pilot denken en bewegen waarbij schaakstukken een rol spelen bij het aanleren van reken- en taalvaardigheden. Met wetenschappelijk onderzoeker Martin Elderson is een samenwerking opgebouwd om een methode te ontwikkelen die goede ondersteuning kan bieden voor alle kinderen. Er wordt veel gebruik gemaakt van grote ruimtes als speellokaal en schoolplein. Aan dit innovatieve project is ook Europese subsidie toegekend.

Het Samenwerkingsverband Noord Nederland is de uitvoerende partij die de subsidie heeft toegekend. Op hun website staat een bericht over het project:“Schaakstukken brengen beweging in het onderwijs”

De Rijksuniversiteit Groningen is in 2017 gestart met een onderzoek naar de effecten van 468 Educatie op leren en ontwikkelen, met name rondom de executieve functies.